HÄLSA ÄR DET VIKTIGASTE
VI HAR

Den moderna luft- och rumsrengöringsmaskinen från Pro-Aqua skiljer sig från traditionella dammsugare tack vare dess filtersystem. Traditionella rengöringsmaskiner samlar ihop damm och smuts i filterpåsar. 
Oftast helt i onödan, då smuts efter en kort stund, med alla kvalster och mögelsporer, blåser ut i rummet igen från baksidan av maskinen.

Med Pro-Aquas rengöringsmaskin binds dammet i vattnet, och du kan andas ut igen! Pro-Aqua tvättar luften och förbättrar inomhusklimatet markant efter bara en kort stund.